× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

Msze święte i nabożeństwa

Msze święte


 • Dni powszednie: 6:30 i 18:00
 • Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

Nabożeństwa


 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00
 • Modlitwy za kapłanów oraz o powołania zakonne i kapłańskie w każdy pierwszy czwartek miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00 (oprócz maja, czerwca, października i Wielkiego Postu)
 • Litania to Serca Pana Jezusa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00
 • Różaniec w kościele o godz. 17:30 w każdą pierwszą sobotę miesiąca
 • Wypominki roczne za zmarłych w każdą niedzielę o godz. 9:40
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski w każdą pierwszą środę miesiąca od 18:30 do 21:00
 • Nabożeństwo fatimskie połączone z procesją dookoła kościoła - od maja do października każdego 13. dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00
 • Roraty w okresie Adwentu od poniedziałku do soboty o godz. 6:00
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00
 • Droga Krzyżowa w okresie Wielkiego Postu w piątki dla dzieci, dorosłych i młodzieży o godz. 17:15
 • Nabożeństwa majowe - Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny codziennie o godz. 17:30
 • Nabożeństwa czerwcowe - do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17:30
 • Różaniec w październiku codziennie o godz. 17:30, dla młodzieży w poniedziałki o godz. 18:30, dla dzieci w środy o godz. 16:30.
 • Wypominki w intencji zmarłych codziennie w listopadzie o godz. 17:30

Sakramenty i posługi


Proboszcz parafii może udzielać sakramentów tylko swoim parafianom, natomiast mieszkającym na terenie innej parafii, może udzielić sakramentu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody proboszcza parafii, na terenie której mieszka kandydat.


Chrzest


Sakrament chrztu św. w naszej parafii jest udzielany podczas Mszy świętych niedzielnych o godz. 13:00. Chrzest należy zgłosić przynajmniej na jeden miesiąc przed planowanym terminem i dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka dane rodziców (rok urodzenia, adres, data zawarcia ślubu kościelnego)
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres). Chrzestnym może zostać: katolik, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od kar kanonicznych (KPK kan. 874 §1). Chrzestny pochodzący spoza parafii zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Eucharystia

Eucharystia – w naszej parafii przystępują do niej dzieci uczęszczające do III klasy szkoły podstawowej po uprzednim przygotowaniu katechetycznym. Eucharystia jest nierozerwalnie złączona z Mszą Świętą. W zasadzie Msza Święta to po prostu celebracja sakramentu eucharystii. Z tego powodu tak na całym świecie jak i w naszej parafii komunia rozdzielana jest podczas każdej Mszy Świętej. Kapłan odwiedza też z Eucharystią chorych oraz udziela jej w łączności z sakramentem namaszczenia chorych.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania – kapłani słuchają spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą Świętą a także podczas Mszy świętej. W czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych spowiedź odbywa się zgodnie z wyznaczonym planem.


Sakrament Bierzmowania

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, po dwuletnim przygotowaniu katechetycznym. Istnieje też możliwość przyjęcia bierzmowania przez osoby, które nie miały okazji przyjąć go razem z rówieśnikami. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do księdza proboszcza.


Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przynoszą ze sobą następujące dokumenty:


 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 3 miesiące);
 • dowody osobiste;
 • dokument potwierdzający ukończenie katechizacji w ramach kursu przedmałżeńskiego;
 • ostatnie posiadane świadectwo z oceną z religii.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również wielorazowo przyjmować osoby w podeszłym wieku. Namaszczenie chorych obok spowiedzi i komunii świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Jeżeli umiera, bądź ciężko chory jest ktoś z Twoich bliźnich nie odmawiaj mu możliwości spowiedzi i umocnienia sakramentem Namaszczenia. Zadzwoń do kapłana i poproś o udzielenie tego sakramentu. Sakrament ten powinna przyjmować każda osoba wierząca w czasie ciężkiej choroby. Sakramentu chorych nie należy odkładać na ostatnią chwilę życia, gdyż wiąże się to ze zbyt dużą odpowiedzialnością zarówno chorego jak i jego rodziny. W niebezpieczeństwie śmierci rodzina winna wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy. Wzywając kapłana do domu chorego należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, ustawić krzyż, świecę i wodę święconą. Gdy chory znajduje się w szpitalu należy - za pośrednictwem siostry pielęgniarki - wezwać kapelana szpitala.


Pogrzeb

Wymaganym dokumentem jest akt zgonu wydany przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu. W przypadku osób zmarłych nie będących tutejszymi parafianami, wymagane jest zaświadczenie proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego potwierdzające przynależność do Kościoła katolickiego.Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl