× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

Wykaz dokumentów

Chrzest

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią.
 3. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego wypełniają razem z chrzestnymi oświadczenie (>wzór<), które składają w kancelarii. 
 4. Jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej Parafii, zezwolenie z Parafii zamieszkania na chrzest w naszej Parafii.
 5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są mogą pełnić funkcję chrzestnych Ojcem i matką chrzestną może zostać:
  • każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  • przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  • osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).
 6. Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ.

Pierwsza Komunia Święta

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (jeżeli miał on miejsce poza naszą parafią).
 2. Udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii.
 3. Świadectwo udziału w lekcjach religii w szkole (jeżeli dziecko nie uczęszcza do SP nr 25).
 4. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św. z parafii zamieszkania rodziców i dziecka. Jeżeli dziecko mieszka na terenie naszej parafii, a do Komunii przystąpi w innej parafii (np. z klasą) należy złożyć do ks. Proboszcza pisemną prośbę o pozwolenie na Komunię poza parafią miejsca zamieszkania.

Sakrament Małżeństwa

 1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia z USC
 3. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 4. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

Pogrzeb

 1. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 2. Data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 4. Jeżeli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z Parafii zamieszkania zmarłego.


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl