// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Diecezja Elbląska opublikowała wskazania biskupa Jacka Jezierskiego na okres zbliżającego się Wielkiego Tygodnia. W tym roku, w związku z panującą epidemią koronawirusa i zaostrzeniem przez polski rząd zasad przebywania w miejscach publicznych, święta Wielkiej Nocy będą celebrowane inaczej niż dotychczas.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, biskup elbląski zaleca rezygnację z tradycyjnych procesji, uczestnictwa w mszach świętych czy też sobotniego święcenia pokarmów w kościele.

Biskup Jacek Jezierski wystosował także wskazania dotyczące spowiedzi, chrztów, bierzmowań czy przyjmowania komunii świętej. Poniżej lista zaleceń

Liturgia Wielkiego Tygodnia

NIEDZIELA PALMOWA
– rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem
– poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej
WIELKI CZWARTEK
– Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu – bez udziału księży i wiernych
– poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów
– Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem – bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy , nie ma adoracji po nabożeństwie
WIELKI PIĄTEK
– Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego , nie ma adoracji po nabożeństwie
– do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią
WIELKA SOBOTA
– nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach
– zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych
– Liturgia Wigilii Paschalnej – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego
NIEDZIELA WIELKANOCNA
– nie ma procesji rezurekcyjnej
– śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Msze, spowiedź, chrzest, bierzmowanie, komunia

1. Zgromadzenie liturgiczne zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.

2. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. . Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.

3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.

4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.

5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

6. Komunia święta:
– nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę
– nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę

W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

7. Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.

8. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.
II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.
III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

– Zachęcam do korzystania z transmisji mszy świętych i nabożeństw w mediach – apeluje biskup Jacek Jezierski.
Dodano 25 Mar 2020 przez Redaktor
Cały świat stanął przed próbą, być może jedną z trudniejszych w historii naszego pokolenia. Potraktujmy ten czas jako formę szczególnych, indywidualnych rekolekcji. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy z narażeniem własnego zdrowia ratują nasze życie – lekarzach, pielęgniarkach, personelu medycznym, służbach porządkowych, pracownikach handlu, usług i transportu.
Gorąco apeluję o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, aby pozostać w domach. Nie zapominajmy przy tym o osobach szczególnie narażonych na zakażenie – seniorach, osobach chorych, które niekiedy nie są w stanie zabezpieczyć własnych potrzeb związanych z chociażby z wykonaniem zakupów. Otoczmy je szczególną troską.
W związku z epidemią wszyscy jesteśmy zobowiązani do włączenia się do walki z koronawirusem. Zachowujmy zatem wszystkie środki ostrożności, zalecenia i zarządzenia. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z zaleceniem Biskupa Elbląskiego jestem zmuszony odwołać rekolekcje wielkopostne. Chcę jednak zaznaczyć, że Msze św. będziemy odprawiać i nabożeństwa sprawować. Będzie także możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
W jednym miejscu nie ma przebywać więcej niż 50 osób. Postarajmy się zatem przez najbliższy czas nie tworzyć zgromadzeń. Proszę o zapoznanie z programem transmisji Mszy świętych, który opublikowaliśmy na stronie internetowej naszej parafii. Transmisje odbywają się za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu. Na portalu facebook naszej parafii codziennie publikujemy transmisję na żywo z modlitwy różańcowej z katedry św. Mikołaja w Elblągu. Weźmy udział w tym nabożeństwie, sprawowanym codziennie o godz. 20:30.
Codziennie modlimy się w kościele o ustanie koronawirusa, za chorych, lekarzy i tych, którzy czynią wszystko, aby zwalczyć epidemię. Módlmy się też codziennie w tych intencjach w swoich domach. Postarajmy się też dyscyplinować dzieci i młodzież, aby nie wychodziły niepotrzebnie z domów i nie tworzyły zbiorowisk. Wszyscy zmobilizujmy się do bezwzględnego respektowania kierowanych do społeczeństwa zaleceń, a także do podjęcia wspólnej zintensyfikowanej modlitwy, mającej na celu uproszenia Bożej łaski o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Niech wszystkie wierzące serca wypełni ufna modlitwa.

Z serca błogosławię wszystkim Parafianom i Gościom,
ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie

***
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
BARDZO PROSIMY O WCHODZENIE DO KANCELARII PARAFIALNEJ POJEDYNCZO

Jeśli to możliwe, załatwiajmy sprawy kancelaryjne przez telefon: 601-65-16-97
Wszelkie płatności możemy regulować przelewem: Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła, Pl. Kard. St. Wyszyńskiego 1 82-230 Nowy Staw
Nr konta naszej parafii: 02830400050000403720000010

***
Dodano 22 Mar 2020 przez Redaktor
W związku z epidemią wszyscy jesteśmy zobowiązani do włączenia się do walki z koronawirusem. Zachowujmy zatem wszystkie środki ostrożności, zalecenia i zarządzenia. Na dzień dzisiejszy odwołuję rekolekcje wielkopostne. Msze św. będziemy odprawiać i nabożeństwa sprawować. Będzie także możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W jednym miejscu nie ma przebywać więcej niż 50 osób. Postarajmy się zatem przez najbliższy czas nie tworzyć zgromadzeń. Ks. Biskup elbląski wystosował apel, którego treść znajdziemy w naszej gazetce parafialnej i stronie internetowej parafii. Codziennie modlimy się w kościele o ustanie koronawirusa, za chorych, lekarzy i tych, którzy czynią wszystko, aby zwalczyć epidemię. Módlmy się też codziennie w tych intencjach w swoich domach. Postarajmy się też dyscyplinować dzieci i młodzież, aby nie wychodziły niepotrzebnie z domów i nie tworzyły zbiorowisk. Wszyscy zmobilizujmy się do bezwzględnego respektowania kierowanych do społeczeństwa zaleceń, a także do podjęcia wspólnej zintensyfikowanej modlitwy, mającej na celu uproszenia Bożej łaski o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na całym świecie. Niech wszystkie wierzące serca wypełni ufna modlitwa.

Z serca błogosławię wszystkim Parafianom i Gościom,

ks. kanonik Jerzy Pawelczyk
proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie
Dodano 15 Mar 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl