// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem.
Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która w polskiej tradycji nazywana jest Zielonymi Świątkami. Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu "Pięćdziesiątnicą". Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.
Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.
Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały nam ten moment tysiące razy, potrafimy nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości - wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II mówił: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Przed nami ostatnie dwa tygodnie maja. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w nabożeństwach ku czci Maryi. Do wspólnej modlitwy w litanii loretańskiej zapraszamy codziennie o godz. 17:30 do Kolegiaty Żuławskiej. Mieszkańców Chlebówki zachęcamy do udziału w nabożeństwie majowym, które odbędzie się dzisiaj o godz. 16:00, natomiast w przyszłą niedzielę na nabożeństwo o 16:00 zapraszamy mieszkańców Mirowa i Kącika.
Nasza wspólnota parafialna przygotowuje się do niezwykle ważnych wydarzeń duszpasterskich. W najbliższą niedzielę, o godz. 9:45 uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej po raz pierwszy przyjmą sakrament Eucharystii. Uroczystość pierwszej Komunii świętej umożliwi dzieciom pełne uczestnictwo w Mszach świętych; jest drugim – po chrzcie świętym – sakramentem, który przyjmą.
W najbliższy piątek, 25 maja, pochodzący z naszej parafii Piotr Chmura, alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przyjmie święcenia diakonatu z rąk biskupa seniora Jana Styrny. Uroczystość odbędzie się w katedrze św. Mikołaja w Elblągu o godz. 16:00.
Nazajutrz, w sobotę, 26 maja święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji elbląskiej ks. bp. Jacka Jezierskiego przyjmie pochodzący z naszej parafii ks. diakon Marek Sadłocha. Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się w katedrze św. Mikołaja w Elblągu o godz. 10:00.
W przyszłą niedzielę, o godz. 13:00 wszystkich Parafian zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w Mszy świętej prymicyjnej ks. neoprezbitera Marka Sadłochy. Ks. Marek w swojej rodzinnej parafii, w kościele, w którym został ochrzczony, przyjął sakrament pierwszej Komunii świętej i Bierzmowania, a następnie przez lata służył jako ministrant i lektor, odprawi swoją pierwszą Mszę świętą. Wszystkich Parafian i Gości zapraszamy do uczestnictwa w tym pięknym i ważnym dla naszej wspólnoty wydarzeniu. Szersze informacje umieścimy w tym tygodniu na stronie www.kolegiatans.pl

Dodano 19 May 2018 przez Redaktor
Wchodzimy w drugą część miesiąca szczególnie poświęconego kultowi maryjnemu. Zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa w nabożeństwach majowych oraz wspólnej modlitwy w litanii loretańskiej. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie – w Kolegiacie Żuławskiej – o godz. 17:30. Dziś nabożeństwo majowe zgromadzi mieszkańców Tralewa i Lasek (o godz. 16:00), za tydzień modlitwa maryjna wybrzmi w Chlebówce (o godz. 16:00), natomiast 27 maja – w Mirowie i Kąciku (również o godz. 16:00).
W miniony wtorek obchodziliśmy 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej. O godz. 18:00 została odprawiona Msza święta w intencji wszystkich poległych, zmarłych w wyniku działań zbrojnych oraz za spokój duszy kombatantów i weteranów II wojny światowej. Po zakończeniu Eucharystii – razem z przedstawicielami władz miejskich oraz organizacji społecznych – udaliśmy się do miejsca pamięci w Parku Miejskim. Skwer ten od ponad 20 lat nosi imię Eudokiusza Oleszczuka, oficera Wojska Polskiego, wieloletniego naczelnika Urzędu Pocztowego w Nowym Stawie, społecznika, kombatanta, inicjatora i jednego z fundatorów tablicy poświęconej Pomordowanym na Wschodzie, umieszczonej w nawie bocznej Kolegiaty Żuławskiej.
W minioną środę, po raz 72. mieszkańcy Dębiny obchodzili rocznicę przybycia z Kresów Wschodnich (województwa wołyńskiego) na Pomorze Gdańskie. 9 maja 1946 roku, rok po repatriacji na Żuławy, ustawiono w Dębinie pamiątkowy krzyż z tablicą. Od tego czasu, każdego roku, podczas Mszy Świętej mieszkańcy miejscowości dziękują za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo dla swoich rodzin.
Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi, który po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by „zasiąść po prawicy Ojca”. Jak podają Dzieje Apostolskie św. Łukasza, akt wniebowstąpienia dokonał się na oczach apostołów na Górze Oliwnej. Jezus zapowiadał jednak swoje odejście już w czasie Ostatniej Wieczerzy. Święto jest uroczystością radosną, ponieważ zwiastuje ponowne przyjście Pana, na które przygotowują się wszyscy chrześcijanie.
Dziś także przypada 101. rocznica objawień maryjnych w Fatimie. W związku z tym, po Mszy świętej o godz. 18:00 odbędzie się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie, połączone z procesją wokół kościoła, homilią i błogosławieństwem przy grocie Matki Bożej Fatimskiej. Na nabożeństwa fatimskie zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca – od maja do października.
Informujemy, że po blisko miesięcznej przerwie przywróciliśmy aktualizowanie parafialnej strony internetowej www.kolegiatans.pl. Zachęcamy do odwiedzin serwisu, zwłaszcza przed zbliżającymi się uroczystościami pierwszej Komunii świętej, bierzmowania oraz święceń – diakonatu – kleryka Piotra Chmury i święceń kapłańskich ks. diakona Marka Sadłochy.
Wszystkim Czytelnikom Tygodnika Parafialnego oraz Gościom spędzającym czas w naszej parafii życzymy obfitych łask Bożych w kolejnym tygodniu pracy i nauki.

SKRAWEK FATIMY
Dzisiaj, w podelbląskim Stagniewie, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II, odbędą się uroczystości odpustowe.
Eucharystią 13 maja o 10.00 zainaugurowane zostaną także comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Będą się one odbywać w stagniewskim sanktuarium do października.
- Dziś przesłania z Fatimy potrzebujemy pewnie dużo bardziej niż 100 lat temu - mówił bp Józef Wysocki do wiernych podczas ubiegłorocznych uroczystości 100. rocznicy objawień maryjnych z tej portugalskiej miejscowości.
- Treść objawień Matki Bożej Fatimskiej jest dla dzisiejszych ludzi bardziej wymowna, aniżeli to było 100 lat temu, gdyśmy z entuzjazmem odzyskiwali utraconą wolność i rozumieli, co to znaczy być zniewolonym - przypomniał biskup Józef, kustosz stagniewskiego sanktuarium.

Dodano 12 May 2018 przez Redaktor
Za nami pierwszy tydzień maja – miesiąca szczególnie poświęconego kultowi maryjnemu. Tradycyjnie w naszej parafii zachęcamy do udziału nabożeństwach majowych sprawowanych w Kolegiacie Żuławskiej codziennie o godz. 17:30. Również członkowie wspólnoty parafialnej zamieszkali poza Nowym Stawem będą mieli możliwość wspólnej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach. Dziś nabożeństwo majowe sprawowane będzie o godz. 16:00 w Trępnowach, za tydzień o godz. 16:00 w Tralewie i Laskach, 20 maja o godz. 16:00 w Chlebówce, natomiast 27 maja o godz. 16:00 w Mirowie i Kąciku. 9 maja o godz. 16:30, już po raz 72. mieszkańcy Dębiny będą w modlitwie wspominać przybycie na Żuławy z województwa wołyńskiego. W 1946 roku osadnicy zmuszeni do opuszczenia Kresów II Rzeczypospolitej znaleźli nowe miejsce życia na Pomorzu. Choć asymilacja, zwłaszcza dla starszego pokolenia nie była najłatwiejsza, Dębina stała się dla kolejnych pokoleń małą ojczyzną.
Przybywajmy jak najliczniej, całymi rodzinami na nabożeństwa majowe. Kontynuujmy tę piękną, polską tradycję i zaszczepiajmy ją wśród najmłodszych członków naszych rodzin.
Miniony tydzień obfitował w święta kościelne i państwowe. 1 maja w liturgii Kościoła wspominano św. Józefa Robotnika. Tego dnia przypadało również Święto Pracy. 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny sprawowana była o godz. 13:00. Podczas Eucharystii modliliśmy się również za strażaków ochotników służących mieszkańcom naszej gminy.
Nasza wspólnota parafialna przygotowuje się do ważnych wydarzeń duszpasterskich: pierwszej Komunii świętej dzieci uczęszczających do III klas Szkoły Podstawowej, sakramentu bierzmowania uczniów III klasy gimnazjum oraz święceń diakonatu alumna Piotra Chmury i święceń kapłańskich ks. diakona Marka Sadłocha. Kleryk Piotr przyjmie święcenia diakonatu w piątek 26 maja, natomiast ks. diakon Marek Sadłocha zostanie wyświęcony na kapłana w sobotę 27 maja. W niedzielę 28 maja ks. Marek odprawi w Kolegiacie Żuławskiej Mszę świętą prymicyjną. Więcej informacji na ten temat podamy wkrótce.
Wszystkim Parafianom oraz Gościom spędzającym czas w naszej parafii życzymy obfitych łask Bożych w kolejnym tygodniu pracy i nauki.
Dodano 08 May 2018 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl