// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2021 wygłoszone przez proboszcza parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie ks. kan. Jerzego Pawelczyka:
I. Życie duchowe parafii
1.Na początku 2021 roku tradycyjnie, zawierzyliśmy naszą Parafię Panu Bogu, Jego Miłosierdziu i Matce Najświętszej. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie to jeszcze inny i jeszcze trudniejszy rok dla naszej parafii. Z radością w sercu mogliśmy z większą swobodą sprawować i uczestniczyć w świętych obrzędach. Pandemia nieco odpuściła i większość parafian wróciła do udziału we Mszy św. w kościele. Odbyła się tradycyjna procesja w Uroczystość Bożego Ciała. Były też rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Maciej Rusiecki i adwentowe prowadzone przez ks. Kan. Mirosława Mazura z Lichnów. Odbył się także odpust parafialny z licznym udziałem kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. Kanonik Wojciech Zwolicki z Elbląga, kazanie wygłosił nowy proboszcz z parafii Malbork Kałdowo, ks. Maciej Nowak. Święta Bożego Narodzenia przeżyliśmy z licznym udziałem wiernych i błogosławieństwo kolędowe, które ze względu na nawrót pandemii, jest przyjmowane przy ołtarzu. 10 sierpnia 2021 roku pożar zniszczył nam prawie doszczętnie plebanię. W zdarzeniu tym zginął kapłan, którego często polecamy Bogu w naszych modlitwach. Razem z ks. Maciejem staliśmy się na jakiś czas bezdomni. Trzeba było szybko przeorganizować całą pracę duszpasterską i działalność kancelarii. Myślę, że parafianie nie są zaniedbani pod żadnym względem. Razem z ks. Maciejem, staramy się służyć wiernym tak, jak zawsze. Chociaż warunki pracy są teraz o wiele trudniejsze, nie narzekamy. Nie tracimy też nadziei i z wiarą nadal powtarzać będziemy słowa, które przekazał Pan Jezus siostrze Faustynie „Jezu ufamy Tobie”. Przed nami odbudowa plebanii. Posługa sakramentalna, modlitewna, apostolska i posługa Słowa to priorytetowe sprawy dla chrześcijańskiego życia parafii. W dzień powszedni sprawowane są dwie Msze Św., a w niedzielę i uroczystości sześć Mszy Św. Staramy się, aby przed każdą Eucharystią była okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W każdą I środę miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. W zależności od okresu liturgicznego odprawiane są różne nabożeństwa i nowenny: nabożeństwa fatimskie, różańcowe, majowe, czerwcowe, do Bożego Miłosierdzia, powołaniowe, wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz nabożeństwa związane z naszymi uroczystościami parafialnymi. Dużo zamawianych jest Mszy św., w tym również Msze Święte Gregoriańskie za zmarłych.
2. Życie sakramentalne.
- w 2021 r. sakramentu chrztu św. udzieliliśmy 39 dzieciom: 26 chłopcom i 13 dziewczynkom (w 2020 – 30, 2019 – 49, 2018 – 53, w 2017 – 53, w 2016 - 40, w 2015 - 51, w 2014 – 60, w 2013 – 50, w 2012 – 52, w 2011 – 73, w 2010 – 87, w 2009 – 72, w 2008 – 91, w 2007 – 79: w 2006 r. chrztów było 64)
- do I komunii św. przystąpiło 88 dzieci (w 2020 – 15, 2019 – 29, 2018 - 85, 2017 – 93, 2016 – 52, 2015 – 63, 2014 – 58, 2013 – 61, w 2012 – 75, w 2011- 54, w 2010 – 68, 2009 – 59, 2008 – 63, 2007- 57, w 2006-59).
- do bierzmowania przystąpiło 45 osób (w 2020 – 32, 2019 – 53, 2018 – 73, 2017 - 39, 2016 – 54, 2015 – 53, 2014 – 53, w 2013 – 44, w 2012 – 52, w 2011 -71, w 2010 – 71, 2009 – 76, w 2008 - 156, w 2007-108)
- sakrament małżeństwa zawarło tylko 9 par (w 2020 – 11, 2019 – 9, 2018 – 19, 2017 – 14, 2016 – 23, 2015 – 16, 2014 – 16, w 2013 – 19, w 2012 – 26, w 2011- 36, w roku 2010 – 39, 2009 – 29, 2008 – 22, 2007 – 26, w 2006 – 27)
- w pierwszy piątek miesiąca odwiedzamy 36 chorych
3. Pogrzeby.
W roku 2021 odeszło od nas 98 parafian: 45 kobiet i 53 mężczyzn. (w 2020 – 96, 2019 – 83, 2018 – 63, 2017 – 53, 2016 – 66, 2015 – 61, 2014 – 61, w 2013 – 71,2012 - 83, 2011 – 71, 2010 – 67,2009 – 70, 2008 – 64, 2007 – 57, 2006 - 59).
Najwięcej lat przeżyła: Eleonora Pompa – odeszła w 100 roku życia. Najmłodsza z nich to Julia Poraszka - przeżyła 13 lat. Najczęstsze przyczyny zgonów, to w dalszym ciągu wylewy, zawały i różnego rodzaju nowotwory, ale też i Covid-19 dokonał niemałego spustoszenia głównie wśród osób z innymi schorzeniami. Nie było jeszcze roku, w którym nie popełniono by samobójstwa. I coraz więcej osób odchodzi z tego świata bez pojednania z Bogiem i ludźmi oraz bez Komunii świętej, czyli bez sakramentów świętych.
4. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas.
W tym roku również była bardzo ograniczona z powodu koronawirusa. Jednak najbardziej potrzebującym osobom, głównie samotnym seniorom pomocy udzielono, włączając ich do bardzo pożytecznego programu: „Pomoc na codzienne zakupy” w łączności z Caritas Diecezji i Biedronką. Opieki nad tymi seniorami podjęły się następujące osoby: Kowalski Grzegorz, Halina Poloska, Iwona Kwiatkowska, Anna Klimza, Iwona Knopik, Ewa Kazik i proboszcz.
II. Sprawy materialne.
1. Co wykonaliśmy w 2021 roku?
- dokonano wymiany całej instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej kościoła
- zainstalowano nowe kinkiety w całym kościele
- przystosowano pomieszczenie w organistówce na potrzeby kancelarii parafialnej
- wykonano projekt odbudowy plebanii
- uzyskano decyzję pozytywną Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającą projekt
- uzyskano zgodę na odbudowę ze StarostwaPowiatowego
- wykonano dach nad całością budynku
- wykonano trudne i niebezpieczne prace rozbiórkowe i porządkowe po pożarze plebanii
- wykonano remont mniej zniszczonej części budynku
2. Co zamierzamy wykonać w tym roku ?
- systematycznie prowadzić prace budowlane przy plebanii, w pierwszym rzędzie okna, instalacja elektryczna, gazowa, ogrzewanie
- wykonać projekt na naprawę stropów i ścian kościoła
- wykonać projekt schodów do prezbiterium
- wykonać montaż nowego nagłośnienia w kościele
3. Finanse
W czasie pandemii i obostrzeń, związanych z liczbą wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, nasza parafia funkcjonuje jak zawsze. W tym miejscu, chcę podziękować tym parafianom, którzy ratowali sytuację i systematycznie wpłacali ofiary na konto parafialne. Podziękowanie kieruję również w stronę tych parafian, którzy przychodzili do kościoła i na tacę składali ofiary o wiele większe niż kiedyś. To właśnie ci wierni, utrzymywali naszą parafię przez cały ten rok. Jednak mimo pomocy parafian (ok. 40.000 zł), innych parafii i instytucji (ok. 185.000 zł), z powodu konieczności wykonania wielu prac po pożarze, których koszt już wyniósł 260 tys., (dojdzie jeszcze koszt okien – 40.000 zł), pozostanie do zapłacenia 75 tys. zł. Należności mamy spłacić do końca marca. Mam nadzieję, że parafianie teraz pomogą finansowo, abyśmy nie musieli zaciągać kredytów. Należy jeszcze dodać, że uregulowane są wszystkie opłaty na Kurię, Seminarium, KUL, Caritas w Elblągu, na Fundusz Nauki i Studiów Diecezji Elbląskiej, na utrzymanie grobu Pańskiego, na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, na misje, na Pomoc Kościołowi w potrzebie i Kościołom na Wschodzie, na klasztory klauzurowe, na kościoły w budowie, na duszpasterstwo młodzieży, na fundusz obrony życia i Domy Samotnej Matki, na Stolicę Apostolską i inne.
Bóg zapłać wszystkim za troskę o parafię, o świątynię Pańską. Niech nowy rok będzie czasem pokonania pandemii. Niech Dobry Bóg błogosławi wszystkim rodzinom w roku 2022 i dopomaga rozwiązać trudne sprawy codziennego życia.
Dodano 22 Jan 2022 przez Redaktor
We wtorek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 - 25 stycznia). W tym roku towarzyszy mu hasło: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt. 2, 2). Na całym świecie w tym czasie wierni różnych wyznań chrześcijańskich gromadzą się, by modlić się o jedność wyznawców Chrystusa.
Jako temat na tegoroczny Tydzień chrześcijanie z Bliskiego Wschodu - którym to powierzono - wybrali fragment z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt. 2, 1 - 12). Mędrcy przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla i zjednoczyć się w prostym akcie składania hołdu i ofiarowania darów.
Bp Jacek Jezierski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. ekumenizmu wyjaśnia, że „Temat tygodnia modlitwy 2022 posiada rys chrystologiczny. Gwiazda, którą ujrzeli mędrcy/królowie/magowie doprowadziła ich do Jezusa narodzonego w Betlejem. Do Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Mędrcy odnaleźli Zbawiciela i odkryli najgłębszą prawdę o rzeczywistości. Słowa Ewangelii św. Mateusza odsyłają do Jezusa”. Dodaje, że „Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani, aby jeszcze bardziej iść za światłem prawdy Chrystusa. Ona jest fundamentem jedności (zob. Mt 2, 2)”.
Bliski Wschód wydał tysiące chrześcijańskich świadków i tysiące chrześcijańskich męczenników. A dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje, by niebiańskie światło zajaśniało jego mieszkańcom. Gwiazda betlejemska jest znakiem, że Bóg towarzyszy swojemu ludowi, odczuwa jego ból, słyszy jego płacz, okazuje mu współczucie i uczestniczy w jego niedoli.
Dodano 15 Jan 2022 przez Redaktor
W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus - objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Poprzez chrzest święty zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.
Dodano 08 Jan 2022 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl