// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Wchodzimy w drugą część miesiąca szczególnie poświęconego kultowi maryjnemu. Zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa w nabożeństwach majowych oraz wspólnej modlitwy w litanii loretańskiej. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie – w Kolegiacie Żuławskiej – o godz. 17:30. Dziś nabożeństwo majowe zgromadzi mieszkańców Tralewa i Lasek (o godz. 16:00), za tydzień modlitwa maryjna wybrzmi w Chlebówce (o godz. 16:00), natomiast 27 maja – w Mirowie i Kąciku (również o godz. 16:00).
W miniony wtorek obchodziliśmy 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej. O godz. 18:00 została odprawiona Msza święta w intencji wszystkich poległych, zmarłych w wyniku działań zbrojnych oraz za spokój duszy kombatantów i weteranów II wojny światowej. Po zakończeniu Eucharystii – razem z przedstawicielami władz miejskich oraz organizacji społecznych – udaliśmy się do miejsca pamięci w Parku Miejskim. Skwer ten od ponad 20 lat nosi imię Eudokiusza Oleszczuka, oficera Wojska Polskiego, wieloletniego naczelnika Urzędu Pocztowego w Nowym Stawie, społecznika, kombatanta, inicjatora i jednego z fundatorów tablicy poświęconej Pomordowanym na Wschodzie, umieszczonej w nawie bocznej Kolegiaty Żuławskiej.
W minioną środę, po raz 72. mieszkańcy Dębiny obchodzili rocznicę przybycia z Kresów Wschodnich (województwa wołyńskiego) na Pomorze Gdańskie. 9 maja 1946 roku, rok po repatriacji na Żuławy, ustawiono w Dębinie pamiątkowy krzyż z tablicą. Od tego czasu, każdego roku, podczas Mszy Świętej mieszkańcy miejscowości dziękują za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo dla swoich rodzin.
Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi, który po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by „zasiąść po prawicy Ojca”. Jak podają Dzieje Apostolskie św. Łukasza, akt wniebowstąpienia dokonał się na oczach apostołów na Górze Oliwnej. Jezus zapowiadał jednak swoje odejście już w czasie Ostatniej Wieczerzy. Święto jest uroczystością radosną, ponieważ zwiastuje ponowne przyjście Pana, na które przygotowują się wszyscy chrześcijanie.
Dziś także przypada 101. rocznica objawień maryjnych w Fatimie. W związku z tym, po Mszy świętej o godz. 18:00 odbędzie się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie, połączone z procesją wokół kościoła, homilią i błogosławieństwem przy grocie Matki Bożej Fatimskiej. Na nabożeństwa fatimskie zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca – od maja do października.
Informujemy, że po blisko miesięcznej przerwie przywróciliśmy aktualizowanie parafialnej strony internetowej www.kolegiatans.pl. Zachęcamy do odwiedzin serwisu, zwłaszcza przed zbliżającymi się uroczystościami pierwszej Komunii świętej, bierzmowania oraz święceń – diakonatu – kleryka Piotra Chmury i święceń kapłańskich ks. diakona Marka Sadłochy.
Wszystkim Czytelnikom Tygodnika Parafialnego oraz Gościom spędzającym czas w naszej parafii życzymy obfitych łask Bożych w kolejnym tygodniu pracy i nauki.

SKRAWEK FATIMY
Dzisiaj, w podelbląskim Stagniewie, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II, odbędą się uroczystości odpustowe.
Eucharystią 13 maja o 10.00 zainaugurowane zostaną także comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Będą się one odbywać w stagniewskim sanktuarium do października.
- Dziś przesłania z Fatimy potrzebujemy pewnie dużo bardziej niż 100 lat temu - mówił bp Józef Wysocki do wiernych podczas ubiegłorocznych uroczystości 100. rocznicy objawień maryjnych z tej portugalskiej miejscowości.
- Treść objawień Matki Bożej Fatimskiej jest dla dzisiejszych ludzi bardziej wymowna, aniżeli to było 100 lat temu, gdyśmy z entuzjazmem odzyskiwali utraconą wolność i rozumieli, co to znaczy być zniewolonym - przypomniał biskup Józef, kustosz stagniewskiego sanktuarium.

Dodano 12 May 2018 przez Redaktor
Za nami pierwszy tydzień maja – miesiąca szczególnie poświęconego kultowi maryjnemu. Tradycyjnie w naszej parafii zachęcamy do udziału nabożeństwach majowych sprawowanych w Kolegiacie Żuławskiej codziennie o godz. 17:30. Również członkowie wspólnoty parafialnej zamieszkali poza Nowym Stawem będą mieli możliwość wspólnej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach. Dziś nabożeństwo majowe sprawowane będzie o godz. 16:00 w Trępnowach, za tydzień o godz. 16:00 w Tralewie i Laskach, 20 maja o godz. 16:00 w Chlebówce, natomiast 27 maja o godz. 16:00 w Mirowie i Kąciku. 9 maja o godz. 16:30, już po raz 72. mieszkańcy Dębiny będą w modlitwie wspominać przybycie na Żuławy z województwa wołyńskiego. W 1946 roku osadnicy zmuszeni do opuszczenia Kresów II Rzeczypospolitej znaleźli nowe miejsce życia na Pomorzu. Choć asymilacja, zwłaszcza dla starszego pokolenia nie była najłatwiejsza, Dębina stała się dla kolejnych pokoleń małą ojczyzną.
Przybywajmy jak najliczniej, całymi rodzinami na nabożeństwa majowe. Kontynuujmy tę piękną, polską tradycję i zaszczepiajmy ją wśród najmłodszych członków naszych rodzin.
Miniony tydzień obfitował w święta kościelne i państwowe. 1 maja w liturgii Kościoła wspominano św. Józefa Robotnika. Tego dnia przypadało również Święto Pracy. 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny sprawowana była o godz. 13:00. Podczas Eucharystii modliliśmy się również za strażaków ochotników służących mieszkańcom naszej gminy.
Nasza wspólnota parafialna przygotowuje się do ważnych wydarzeń duszpasterskich: pierwszej Komunii świętej dzieci uczęszczających do III klas Szkoły Podstawowej, sakramentu bierzmowania uczniów III klasy gimnazjum oraz święceń diakonatu alumna Piotra Chmury i święceń kapłańskich ks. diakona Marka Sadłocha. Kleryk Piotr przyjmie święcenia diakonatu w piątek 26 maja, natomiast ks. diakon Marek Sadłocha zostanie wyświęcony na kapłana w sobotę 27 maja. W niedzielę 28 maja ks. Marek odprawi w Kolegiacie Żuławskiej Mszę świętą prymicyjną. Więcej informacji na ten temat podamy wkrótce.
Wszystkim Parafianom oraz Gościom spędzającym czas w naszej parafii życzymy obfitych łask Bożych w kolejnym tygodniu pracy i nauki.
Dodano 08 May 2018 przez Redaktor
W drugą Niedzielę Wielkanocną, po zakończonej oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Kościół obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała święta Siostra Faustyna Kowalska. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Jutro Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia. W liturgii Kościoła katolickiego jest to jednocześnie Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest dobrą okazją do zorganizowania w parafiach przysięgi Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Duchowa Adopcja polega na odmawianiu przez dziewięć miesięcy jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone.

Za nami uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie liturgii, wielkanocną działalność charytatywną, udekorowanie kolegiaty oraz przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości. Parafianom i Gościom dziękujemy za liczne uczestnictwo w liturgii. Zachęcamy do odwiedzin profilu parafii na facebooku, na którym Pan Tomasz Witkowski opublikował bogatą relację fotograficzną – od Niedzieli Palmowej – poprzez Wielki Tydzień, Triduum Paschalne po Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielką Środę i Wielki Czwartek, powiększyło się grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. W środę, podczas Mszy św. wieczornej trzynastu kandydatów: Groszkowski Wiktor, Kamiński Julian, Kasiuk Gabriel, Pałka Marcin, Łydziński Oliwier, Wrzesiński Kamil, Bielecki Daniel, Wysocki Kacper, Wrzesiński Wiktor, Gońciarz Ksawier, Sekuła Aleksander, Serwin Jan i Łabaj Michał, zostali przyjęci do grona ministrantów, natomiast Grzmil Franciszek, Łapiński Paweł, Łapiński Michał i Miłosz Lipa, otrzymali w Wielki Czwartek z rąk biskupa elbląskiego krzyże lektorskie.
Dodano 07 Apr 2018 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl