// // 
× Strona główna Ogłoszenia Intencje Grupy duszpasterskie Msze św. i Nabożenstwa Galeria Dekanat Nowy Staw Kapituła Kolegiacka Polecane strony

Serdecznie witamy na stronie parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie!

PROŚBA O POMOC - ZBIÓRKA OFIAR NA ZABEZPIECZENIE I ODBUDOWĘ DOMU PARAFIALNEGOplebania

Przed nami ogrom prac związanych ze wstępnym zabezpieczeniem budynku domu parafialnego oraz jego zabezpieczeniem po pożarze (w tym rozbiórką zniszczonej kondygnacji). Wskutek tego tragicznego zdarzenia doszło do bardzo poważnych uszkodzeń budynku, który w znacznym zakresie na długo będzie wyłączony z użytkowania.

Prace te wymagają od nas dużej wytrwałości i niestety, poniesienia kolejnych, znacznych kosztów finansowych. Procedura likwidacji szkody może jeszcze potrwać. Dlatego też uruchomiliśmy możliwość przekazywania darowizn na ten cel.

Ofiary można składać na konto parafii św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, 02 8304 0005 0000 4037 2000 0010, z dopiskiem: „pomoc po pożarze”.

Już dzisiaj wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za okazaną pomoc. O przebiegu prac porządkowych i zabezpieczających będziemy informować na bieżąco.

fot. Radosław Konczyński
Aktualności
Kończy się październik, nazywany również miesiącem różańcowym. Do najbliższej soboty zachęcamy do modlitwy różańcowej w Kolegiacie Żuławskiej, codziennie o godz. 17:30. Módlmy się szczególnie o ustanie pandemii koronawirusa.
Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia naszego kościoła. W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom. Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga to jego poświęcenie. Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.
Nasza gotycka świątynia parafialna została konsekrowana w 1408 roku i jest jedną z najstarszych na Pomorzu Gdańskim. Jej historia jest jednak znacznie dłuższa. Historycy oceniają, że budowa Kolegiaty Żuławskiej rozpoczęła się już w połowie XIV wieku, o czym może świadczyć materiał, z którego została wybudowana. W warunkach średniowiecza budowa tak dużego obiektu wymagała wielu lat ciężkiej pracy, a przede wszystkim zorganizowania niezbędnych elementów konstrukcyjnych. Kościół to wyjątkowa budowla, każdy ma w niej swoje miejsce.
W związku z trudną sytuacją epidemiczną, aby uniknąć dużego zgromadzenia, 1 listopada 2020 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych nie odbędzie się Msza święta i procesja na cmentarzu parafialnym, sprawowana tradycyjnie o godz. 12:00. 1 listopada 2020 roku Msze święte będą odbywać się w kolegiacie nowostawskiej według porządku niedzielnego. Dodatkowo będzie jeszcze Msza święta o godz. 14:00. Zachęcamy, by odwiedziny na cmentarzu zaplanować niekoniecznie w dniu 1 listopada, ale na inne dni między 1 a 8 listopada, kiedy trwa oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych i jest możliwość ofiarowania modlitwy za zmarłych.
Godziny Mszy świętych w Uroczystość Wszystkich Świętych: 7:00, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00 i 18:00
Wszystkim Parafianom i Gościom w ostatnim tygodniu października oraz na czas Świąt listopadowych życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej.
Dodano 24 Oct 2020 przez Redaktor
W związku z trudną sytuacją epidemiczną, aby uniknąć dużego zgromadzenia, 1 listopada 2020 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych nie odbędzie się Msza święta i procesja na cmentarzu parafialnym, sprawowana tradycyjnie o godz. 12:00.

1 listopada 2020 roku Msze święte będą odbywać się w kolegiacie nowostawskiej według porządku niedzielnego. Dodatkowo będzie jeszcze Msza święta o godz. 14:00.

Zachęcamy, by odwiedziny na cmentarzu zaplanować niekoniecznie w dniu 1 listopada, ale na inne dni między 1 a 8 listopada, kiedy trwa oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych i jest możliwość ofiarowania modlitwy za zmarłych.

Godziny Mszy świętych w Uroczystość Wszystkich Świętych: 7:00, 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00 i 18:00


Dodano 21 Oct 2020 przez Redaktor
Trwamy w miesiącu październiku, miesiącu poświęconym Matce Bożej Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii odprawiamy codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dorosłych, młodzież i dzieci. W sposób szczególny módlmy się o ustanie pandemii koronawirusa, który niestety coraz bardziej się rozprzestrzenia. Ważną częścią nabożeństwa różańcowego jest modlitwa „Pod Twoją Obronę”, którą odmawiamy na koniec różańca, prosząc Maryję o Jej opiekę. Prosimy, aby rodziny naszej parafii, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej w kościele odmawiały ją w swoich domach w intencji ustania pandemii.
Pod Twoją obronę to modlitwa chrześcijańska pochodząca z III wieku. Została odnaleziona przez angielskich archeologów niedaleko Aleksandrii. Zapisano ją na fragmencie papirusu, który datowany jest na około 250 rok. Widać więc wyraźnie, że już bardzo wcześnie chrześcijanie uważali Matkę Jezusa za swoją Patronkę. Użyte zresztą słowo “opieka”, przetłumaczone w średniowieczu na łacinę jako præsídium (ochrona, patronat) jest bardzo istotnym tropem religijnym, wskazującym na potrzebę bycia pod płaszczem, patronatem, opieką Kogoś silniejszego od nas i bardziej zasłużonego. Za taką osobę uważana właśnie była i jest Maryja.

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE BISKUPA ELBLĄSKIEGO 17.10.2020
1. Limity wiernych w kościołach
Od 17 października obowiązują limity uczestników nabożeństw w kościołach: w tzw. strefie żółtej – 1 osoba na 4m2, w strefie czerwonej - 1 osoba na 7m2. Przy drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić tego typu informację.
2. Dyspensa
Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia.
3. Chrzest
Do obrzędów chrzcielnych używamy za każdym razem świeżej wody. Kapłan udziela chrztu w maseczce, a przed i po namaszczeniu olejem krzyżma, myje i dezynfekuje ręce.
4. Spowiedź
Nie spowiadamy w konfesjonałach zamkniętych (szafowych). Po każdej spowiedzi dezynfekujemy folię na kratach konfesjonału od strony penitenta. Wymieniamy ją przynajmniej raz w tygodniu.
5. Chorzy
Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czynienia z grupą podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej odporności immunologicznej. Opiekujący się chorymi i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć.
6. Udzielanie Komunii
Szafarze, w tym także księża, udzielają Komunii w maseczkach.
Komunia może być udzielana zarówno: klęczącym „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać.
Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania Eucharystii. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię do ust i na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz najpierw udziela Komunii na rękę, a następnie do ust. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii.
7. Uroczystość Wszystkich Świętych
Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych zachować w kościołach porządek niedzielny (nie redukować ilości Mszy św.). Podobnie może być w Dniu Zadusznym (2 listopada). Należy przypominać wiernym, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie.
8. Spotkania i katecheza przyparafialna
Jeśli pozwalają na to przepisy sanitarne, w danej miejscowości czy dzielnicy, można gromadzić się na spotkania w grupach, wspólnotach, dla formacji i katechezy. Patrzymy tutaj analogicznie na działalność pozaszkolną i kulturalną, którą prowadzą stowarzyszenia i instytucje.
9. Zasady bezpieczeństwa
W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Przy drzwiach kościoła umieszczamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
+Jacek Jezierski, biskup elbląski
Dodano 17 Oct 2020 przez Redaktor

Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 Starsze

Powered by CuteNews


Kancelaria parafialna


Poniedziałek

800 - 1000

Wtorek i czwartek

1600 - 1700

Środa i piątek

800 - 1000
1600 - 1700

Msze święte


Dni powszednie:

630, 1800

Niedziele i święta:

700, 800, 1000, 1130, 1300, 1800

Liturgia dnia


Kontakt


82-230 Nowy Staw
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
55 271 51 68
www.kolegiatans.pl